CÔNG TY CỔ PHẦN

HUPUNA GROUP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số: 03 /TB-HPN

 

                           Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2024
 

THÔNG BÁO

 (Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024)

 

Kính gửi: Toàn thể CBCNV công ty Hupuna Group,

 

Công ty Cổ phần Hupuna Group trân trọng thông báo tới toàn thể Cán bộ Công Nhân viên (CBCNV) về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, kế hoạch cụ thể như sau:

1. Lịch nghỉ

    Bắt đầu nghỉ từ Chủ Nhật, ngày 04/02/2024 (tức ngày 25/12/2023 Âm lịch) đến hết ngày thứ Tư ngày 14/02/2024 (tức ngày 05/01/2024 Âm lịch).

    Thứ 5, ngày 15/02/2024 (tức ngày 06/01/2024 Âm lịch) CBCNV đi làm bình thường.

 2. Riêng đối với Khối sản xuất trực tiếp (các kho) và phòng Kinh doanh

    Căn cứ vào tình hình công việc thực tế, phòng Kinh Doanh, Khối sản xuất trực tiếp (xưởng sản xuất, các kho) chủ động bố trí nhân sự đi làm, phân công lịch trực làm việc để đảm bảo tiến độ công việc, hoạt động sản xuất kinh doanh và an toàn tài sản công ty từ ngày 04/02/2023 (tức ngày 25/12/2023 Âm lịch) đến hết ngày thứ Tư ngày 14/02/2024 (tức ngày 05/01/2024 Âm lịch).

2. Quy định trả lương trong dịp Nghỉ Tết

    Các ngày nghỉ Tết được tính theo quy định trả lương hiện hành của Công ty.

    Lương của tháng 01/2024 sẽ được Công ty trả trước một nửa lương của tháng 1 và thưởng (nếu có).

3. Tổ chức thực hiện

    Trưởng, phó Phòng/Trưởng nhóm/Quản lý Khối sản xuất có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc CBCNV thực hiện về sinh nơi làm việc, tắt toàn bộ thiết bị điện, kiểm tra hệ thống cửa trước khi nghỉ thực hiện vệ sinh nơi làm việc, tắt toàn bộ thiết bị điện, kiểm tra hệ thống điện trước khi nghỉ Tết.

    Nhân dịp năm mới, chúc toàn thể CBCNV và Gia đình có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Xuân Giáp Thìn 2024 thật vui vẻ ấm áp, sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ngập tràn, an khang thịnh vượng./.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

 – Như Kính gửi;

 – Lưu: HCNS

CÔNG TY CP HUPUNA GROUP

TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

 

ĐẶT HÀNG NHANH


    This will close in 0 seconds

    Công ty cổ phần Hupuna Group