All in one sản phẩm hộp carton Hupuna

Liên hệ

  • Chuyển nhà, văn phòng, vận chuyển hàng hóa đi xa,…
  • Có sẵn số lượng lớn.
  • Giá gốc tại xưởng, giao hàng nhanh.
  • Chính sách chiết khấu cao.
  • Tặng kèm băng dính với đơn hàng từ 499k.
  • Chịu trách nhiệm sản xuất: Hupuna Group.
Đặt hàng
Danh mục:

Mô tả

STT Sản phẩm Kích thước
(DxRxC)
Chất liệu Màu sắc Số lớp
1 Hộp carton 10x6x6cm (size 1) 10x6x6 cm Carton Nâu 3 lớp
2 Hộp carton 10x7x7cm (size 2) 10x7x7 cm Carton Nâu 3 lớp
3 Hộp Carton 10x10x5cm (size 3) 10x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
4 Hộp Carton 10x10x8cm (size 4) 10x10x8 cm Carton Nâu 3 lớp
5 Hộp Carton 10x10x10cm (size 5) 10x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
6 Hộp Carton 12x8x8cm (size 6) 12x8x8 cm Carton Nâu 3 lớp
7 Hộp Carton 12x8x12cm (size 7) 12x8x12 cm Carton Nâu 3 lớp
8 Hộp Carton 12x10x5cm (size 8) 12x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
9 Hộp Carton 12x12x12cm (size 9) 12x12x12 cm Carton Nâu 3 lớp
10 Hộp Carton 15x8x6cm (size 10) 15x8x6 cm Carton Nâu 3 lớp
11 Hộp Carton 15x10x5cm (size 11) 15x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
12 Hộp Carton 15x10x10cm (size 12) 15x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
13 Hộp Carton 15x10x20cm (size 13) 15x10x20 cm Carton Nâu 3 lớp
14 Hộp Carton 15x12x10cm (size 14) 15x12x10 cm Carton Nâu 3 lớp
15 Hộp Carton 16x6x6cm (size 15) 16x6x6 cm Carton Nâu 3 lớp
16 Hộp Carton 16x12x6cm (size 16) 16x12x6 cm Carton Nâu 3 lớp
17 Hộp Carton 17×13,5x19cm 17×13,5×19 cm Carton Nâu 3 lớp
18 Hộp Carton 18x10x8cm (size 17) 18x10x8 cm Carton Nâu 3 lớp
19 Hộp Carton 18x12x12cm (size 18) 18x12x12 cm Carton Nâu 3 lớp
20 Hộp Carton 20x8x8cm (size 19) 20x8x8 cm Carton Nâu 3 lớp
21 Hộp Carton 20x10x6cm (size 20) 20x10x6 cm Carton Nâu 3 lớp
22 Hộp Carton 20x10x10cm (size 21) 20x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
23 Hộp Carton 20x12x8cm (size 22) 20x12x8 cm Carton Nâu 3 lớp
24 Hộp Carton 20x15x10cm (size 23) 20x15x10 cm Carton Nâu 3 lớp
25 Hộp Carton 20x15x15cm (size 24) 20x15x15 cm Carton Nâu 3 lớp
26 Hộp Carton 20x16x6cm (size 25) 20x16x6 cm Carton Nâu 3 lớp
27 Hộp Carton 20x20x10cm (size 26) 20x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
28 Hộp Carton 20x20x15cm (size 27) 20x20x15 cm Carton Nâu 3 lớp
29 Hộp Carton 25x10x5cm (size 51) 25x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
30 Hộp carton 25x10x10cm (size 28) 25x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
31 Hộp Carton 25x15x10cm (size 29) 25x15x10 cm Carton Nâu 3 lớp
32 Hộp Carton 25x15x15cm (size 30) 25x15x15 cm Carton Nâu 3 lớp
33 Hộp Carton 25x20x10cm (size 31) 25x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
34 Hộp Carton 25x20x15cm (size 32) 25x20x15 cm Carton Nâu 3 lớp
35 Hộp Carton 25x22x12cm (size 55) 25x22x12 cm Carton Nâu 3 lớp
36 Hộp Carton 25x22x20cm (size 33) 25x22x20 cm Carton Nâu 3 lớp
37 Hộp Carton 25x25x5cm 25x25x5 cm Carton Nâu 3 lớp
38 Hộp Carton 28x23x16cm (size 34) 28x23x16 cm Carton Nâu 3 lớp
39 Hộp Carton 28x24x11cm (size 35) 28x24x11 cm Carton Nâu 3 lớp
40 Hộp Carton 30x6x6cm 30x6x6 cm Carton Nâu 3 lớp
41 Hộp Carton 30x10x10cm (size 36) 30x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
42 Hộp Carton 30x15x10cm (size 37) 30x15x10 cm Carton Nâu 3 lớp
43 Hộp Carton 30x15x15cm (size 38) 30x15x15 cm Carton Nâu 3 lớp
44 Hộp Carton 30x20x10cm (size 39) 30x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
45 Hộp Carton 30x20x15cm (size 40) 30x20x15 cm Carton Nâu 3 lớp
46 Hộp Carton 30x25x20cm (size 41) 30x25x20 cm Carton Nâu 3 lớp
47 Hộp Carton 30x25x25cm (size 42) 30x25x25 cm Carton Nâu 3 lớp
48 Hộp Carton 33x22x12cm (size 43) 33x22x12 cm Carton Nâu 3 lớp
49 Hộp Carton 31x31x31cm, 3L – C 31x31x31 cm Carton Nâu 3 lớp
50 Hộp Carton 34x24x18cm (size 44) 34x24x18 cm Carton Nâu 3 lớp
51 Hộp Carton 35x25x15cm 35x25x15 cm Carton Nâu 3 lớp
52 Hộp Carton 35x25x20cm (size 56) 35x25x20 cm Carton Nâu 3 lớp
53 Hộp Carton 40x20x20cm 40x20x20 cm Carton Nâu 3 lớp
54 Hộp Carton 40x30x20cm (size 49) 40x30x20 cm Carton Nâu 3 lớp
55 Hộp Carton 40x30x30cm (size 50) 40x30x30 cm Carton Nâu 3 lớp
56 Hộp Carton 40x40x53cm 40x40x53 cm Carton Nâu 3 lớp
57 Hộp Carton 50x30x30cm 50x30x30 cm Carton Nâu 3 lớp
58 Hộp Carton 50x40x30cm 50x40x30 cm Carton Nâu 3 lớp
59 Hộp Carton 50x42x64cm (size 53) 50x42x64 cm Carton Nâu 3 lớp
60 Hộp Carton 52x36x12cm (size 52) 52x36x12 cm Carton Nâu 3 lớp
61 Hộp Carton 60x40x20cm 60x40x20 cm Carton Nâu 3 lớp
62 Hộp Carton 60x40x25cm 60x40x25 cm Carton Nâu 3 lớp
63 Hộp Carton 60x40x30cm 60x40x30 cm Carton Nâu 3 lớp
64 Hộp Carton 60x40x40cm (size 54) 60x40x40 cm Carton Nâu 3 lớp
65 Hộp Carton 60x50x40cm 60x50x40 cm Carton Nâu 3 lớp
66 Hộp Carton 60x50x50cm 60x50x50 cm Carton Nâu 3 lớp
67 Hộp Carton 5 lớp 40x30x20cm (size 59) 40x30x20 cm Carton Nâu 5 lớp
68 Hộp Carton 5 lớp 40x30x30cm (size 57) 40x30x30 cm Carton Nâu 5 lớp
69 Hộp Carton 5 lớp 60x40x40cm (size 58) 60x40x40 cm Carton Nâu 5 lớp
70 Hộp Carton 5 lớp 60x50x40cm 60x50x40 cm Carton Nâu 5 lớp
71 Hộp Carton nắp gài 12x8x4cm (sẵn) 12x8x4 cm Carton Nâu 3 lớp
72 Hộp Carton nắp gài 18x12x4cm (sẵn) 18x12x4 cm Carton Nâu 3 lớp
73 Hộp Carton nắp gài 20x15x5cm (sẵn) 20x15x5 cm Carton Nâu 3 lớp
74 Hộp Carton nắp gài 20x20x5cm (sẵn) 20x20x5 cm Carton Nâu 3 lớp
75 Hộp Carton nắp gài 20x17x7cm (sẵn) 20x17x7 cm Carton Nâu 3 lớp
76 Hộp Carton nắp gài 22x19x7cm (sẵn) 22x19x7 cm Carton Nâu 3 lớp
77 Hộp Carton nắp gài 25x17x7cm (sẵn) 25x17x7 cm Carton Nâu 3 lớp
78 Hộp Carton nắp gài 25x20x10cm (sẵn) 25x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
79 Hộp Carton nắp gài 30x20x6cm (sẵn) 30x20x6 cm Carton Nâu 3 lớp
80 Hộp Carton nắp gài 30x21x7,5cm (sẵn) 30x21x7,5 cm Carton Nâu 3 lớp
81 Hộp Carton nắp gài 30x25x6cm (sẵn) 30x25x6 cm Carton Nâu 3 lớp
82 Hộp Carton nắp gài 30x22x10cm (sẵn) 30x22x10 cm Carton Nâu 3 lớp
83 Hộp Carton nắp gài 35x25x10cm (sẵn) 35x25x10 cm Carton Nâu 3 lớp
84 Hộp Carton nắp gài 35x25x5cm (sẵn) 35x25x5 cm Carton Nâu 3 lớp
85 Hộp Carton nắp gài 35x30x8cm (sẵn) 35x30x8 cm Carton Nâu 3 lớp
86 Hộp viên kê bê tông 25x22x18cm (v2) 25x22x18 cm Carton Nâu 3 lớp
87 Hộp viên kê bê tông 25x22x20cm (v3) 25x22x20 cm Carton Nâu 3 lớp
88 Hộp viên kê bê tông 32x22x22cm (h6) 32x22x22 cm Carton Nâu 3 lớp
89 Hộp viên kê bê tông 34x24x18cm (h7) 34x24x18 cm Carton Nâu 3 lớp

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “All in one sản phẩm hộp carton Hupuna”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *