Hộp Carton

Hiển thị 1–12 của 88 kết quả

Hộp carton hay thùng carton là vật phẩm rất phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Được tạo thành từ 2 nguyên liệu chính là giấy và carton, hộp carton là một trong những sản phẩm có tỉ lệ xenlulozơ rất cao (chỉ ít hơn cây cối tự nhiên và các sản phẩm làm từ gỗ).

Ngày nay, với việc được sử dụng cực kỳ rộng rãi trong cuộc sống, trong các ngành sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu hàng hóa,… hộp carton còn được thiết kế, in ấn tạo thành các hình dạng, họa tiết làm nổi bật thương hiệu cũng như sản phẩm của các doanh nghiệp. Đây được xem là một trong những phương pháp marketing kinh phí thấp nhưng cực kỳ hiệu quả.

STT Sản phẩm Kích thước
(DxRxC)
Chất liệu Màu sắc Số lớp
1 Hộp carton 10x6x6cm (size 1) 10x6x6 cm Carton Nâu 3 lớp
2 Hộp carton 10x7x7cm (size 2) 10x7x7 cm Carton Nâu 3 lớp
3 Hộp Carton 10x10x5cm (size 3) 10x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
4 Hộp Carton 10x10x8cm (size 4) 10x10x8 cm Carton Nâu 3 lớp
5 Hộp Carton 10x10x10cm (size 5) 10x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
6 Hộp Carton 12x8x8cm (size 6) 12x8x8 cm Carton Nâu 3 lớp
7 Hộp Carton 12x8x12cm (size 7) 12x8x12 cm Carton Nâu 3 lớp
8 Hộp Carton 12x10x5cm (size 8) 12x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
9 Hộp Carton 12x12x12cm (size 9) 12x12x12 cm Carton Nâu 3 lớp
10 Hộp Carton 15x8x6cm (size 10) 15x8x6 cm Carton Nâu 3 lớp
11 Hộp Carton 15x10x5cm (size 11) 15x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
12 Hộp Carton 15x10x10cm (size 12) 15x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
13 Hộp Carton 15x10x20cm (size 13) 15x10x20 cm Carton Nâu 3 lớp
14 Hộp Carton 15x12x10cm (size 14) 15x12x10 cm Carton Nâu 3 lớp
15 Hộp Carton 16x6x6cm (size 15) 16x6x6 cm Carton Nâu 3 lớp
16 Hộp Carton 16x12x6cm (size 16) 16x12x6 cm Carton Nâu 3 lớp
17 Hộp Carton 17×13,5x19cm 17×13,5×19 cm Carton Nâu 3 lớp
18 Hộp Carton 18x10x8cm (size 17) 18x10x8 cm Carton Nâu 3 lớp
19 Hộp Carton 18x12x12cm (size 18) 18x12x12 cm Carton Nâu 3 lớp
20 Hộp Carton 20x8x8cm (size 19) 20x8x8 cm Carton Nâu 3 lớp
21 Hộp Carton 20x10x6cm (size 20) 20x10x6 cm Carton Nâu 3 lớp
22 Hộp Carton 20x10x10cm (size 21) 20x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
23 Hộp Carton 20x12x8cm (size 22) 20x12x8 cm Carton Nâu 3 lớp
24 Hộp Carton 20x15x10cm (size 23) 20x15x10 cm Carton Nâu 3 lớp
25 Hộp Carton 20x15x15cm (size 24) 20x15x15 cm Carton Nâu 3 lớp
26 Hộp Carton 20x16x6cm (size 25) 20x16x6 cm Carton Nâu 3 lớp
27 Hộp Carton 20x20x10cm (size 26) 20x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
28 Hộp Carton 20x20x15cm (size 27) 20x20x15 cm Carton Nâu 3 lớp
29 Hộp Carton 25x10x5cm (size 51) 25x10x5 cm Carton Nâu 3 lớp
30 Hộp carton 25x10x10cm (size 28) 25x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
31 Hộp Carton 25x15x10cm (size 29) 25x15x10 cm Carton Nâu 3 lớp
32 Hộp Carton 25x15x15cm (size 30) 25x15x15 cm Carton Nâu 3 lớp
33 Hộp Carton 25x20x10cm (size 31) 25x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
34 Hộp Carton 25x20x15cm (size 32) 25x20x15 cm Carton Nâu 3 lớp
35 Hộp Carton 25x22x12cm (size 55) 25x22x12 cm Carton Nâu 3 lớp
36 Hộp Carton 25x22x20cm (size 33) 25x22x20 cm Carton Nâu 3 lớp
37 Hộp Carton 25x25x5cm 25x25x5 cm Carton Nâu 3 lớp
38 Hộp Carton 28x23x16cm (size 34) 28x23x16 cm Carton Nâu 3 lớp
39 Hộp Carton 28x24x11cm (size 35) 28x24x11 cm Carton Nâu 3 lớp
40 Hộp Carton 30x6x6cm 30x6x6 cm Carton Nâu 3 lớp
41 Hộp Carton 30x10x10cm (size 36) 30x10x10 cm Carton Nâu 3 lớp
42 Hộp Carton 30x15x10cm (size 37) 30x15x10 cm Carton Nâu 3 lớp
43 Hộp Carton 30x15x15cm (size 38) 30x15x15 cm Carton Nâu 3 lớp
44 Hộp Carton 30x20x10cm (size 39) 30x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
45 Hộp Carton 30x20x15cm (size 40) 30x20x15 cm Carton Nâu 3 lớp
46 Hộp Carton 30x25x20cm (size 41) 30x25x20 cm Carton Nâu 3 lớp
47 Hộp Carton 30x25x25cm (size 42) 30x25x25 cm Carton Nâu 3 lớp
48 Hộp Carton 33x22x12cm (size 43) 33x22x12 cm Carton Nâu 3 lớp
49 Hộp Carton 31x31x31cm, 3L – C 31x31x31 cm Carton Nâu 3 lớp
50 Hộp Carton 34x24x18cm (size 44) 34x24x18 cm Carton Nâu 3 lớp
51 Hộp Carton 35x25x15cm 35x25x15 cm Carton Nâu 3 lớp
52 Hộp Carton 35x25x20cm (size 56) 35x25x20 cm Carton Nâu 3 lớp
53 Hộp Carton 40x20x20cm 40x20x20 cm Carton Nâu 3 lớp
54 Hộp Carton 40x30x20cm (size 49) 40x30x20 cm Carton Nâu 3 lớp
55 Hộp Carton 40x30x30cm (size 50) 40x30x30 cm Carton Nâu 3 lớp
56 Hộp Carton 40x40x53cm 40x40x53 cm Carton Nâu 3 lớp
57 Hộp Carton 50x30x30cm 50x30x30 cm Carton Nâu 3 lớp
58 Hộp Carton 50x40x30cm 50x40x30 cm Carton Nâu 3 lớp
59 Hộp Carton 50x42x64cm (size 53) 50x42x64 cm Carton Nâu 3 lớp
60 Hộp Carton 52x36x12cm (size 52) 52x36x12 cm Carton Nâu 3 lớp
61 Hộp Carton 60x40x20cm 60x40x20 cm Carton Nâu 3 lớp
62 Hộp Carton 60x40x25cm 60x40x25 cm Carton Nâu 3 lớp
63 Hộp Carton 60x40x30cm 60x40x30 cm Carton Nâu 3 lớp
64 Hộp Carton 60x40x40cm (size 54) 60x40x40 cm Carton Nâu 3 lớp
65 Hộp Carton 60x50x40cm 60x50x40 cm Carton Nâu 3 lớp
66 Hộp Carton 60x50x50cm 60x50x50 cm Carton Nâu 3 lớp
67 Hộp Carton 5 lớp 40x30x20cm (size 59) 40x30x20 cm Carton Nâu 5 lớp
68 Hộp Carton 5 lớp 40x30x30cm (size 57) 40x30x30 cm Carton Nâu 5 lớp
69 Hộp Carton 5 lớp 60x40x40cm (size 58) 60x40x40 cm Carton Nâu 5 lớp
70 Hộp Carton 5 lớp 60x50x40cm 60x50x40 cm Carton Nâu 5 lớp
71 Hộp Carton nắp gài 12x8x4cm (sẵn) 12x8x4 cm Carton Nâu 3 lớp
72 Hộp Carton nắp gài 18x12x4cm (sẵn) 18x12x4 cm Carton Nâu 3 lớp
73 Hộp Carton nắp gài 20x15x5cm (sẵn) 20x15x5 cm Carton Nâu 3 lớp
74 Hộp Carton nắp gài 20x20x5cm (sẵn) 20x20x5 cm Carton Nâu 3 lớp
75 Hộp Carton nắp gài 20x17x7cm (sẵn) 20x17x7 cm Carton Nâu 3 lớp
76 Hộp Carton nắp gài 22x19x7cm (sẵn) 22x19x7 cm Carton Nâu 3 lớp
77 Hộp Carton nắp gài 25x17x7cm (sẵn) 25x17x7 cm Carton Nâu 3 lớp
78 Hộp Carton nắp gài 25x20x10cm (sẵn) 25x20x10 cm Carton Nâu 3 lớp
79 Hộp Carton nắp gài 30x20x6cm (sẵn) 30x20x6 cm Carton Nâu 3 lớp
80 Hộp Carton nắp gài 30x21x7,5cm (sẵn) 30x21x7,5 cm Carton Nâu 3 lớp
81 Hộp Carton nắp gài 30x25x6cm (sẵn) 30x25x6 cm Carton Nâu 3 lớp
82 Hộp Carton nắp gài 30x22x10cm (sẵn) 30x22x10 cm Carton Nâu 3 lớp
83 Hộp Carton nắp gài 35x25x10cm (sẵn) 35x25x10 cm Carton Nâu 3 lớp
84 Hộp Carton nắp gài 35x25x5cm (sẵn) 35x25x5 cm Carton Nâu 3 lớp
85 Hộp Carton nắp gài 35x30x8cm (sẵn) 35x30x8 cm Carton Nâu 3 lớp
86 Hộp viên kê bê tông 25x22x18cm (v2) 25x22x18 cm Carton Nâu 3 lớp
87 Hộp viên kê bê tông 25x22x20cm (v3) 25x22x20 cm Carton Nâu 3 lớp
88 Hộp viên kê bê tông 32x22x22cm (h6) 32x22x22 cm Carton Nâu 3 lớp
89 Hộp viên kê bê tông 34x24x18cm (h7) 34x24x18 cm Carton Nâu 3 lớp

(Tổng hợp sản phẩm hộp carton Hupuna)

1. Đặc điểm của hộp carton

Hộp carton, thùng carton là sản phẩm được sử dụng rất phổ biến hiện nay. Vậy đâu là lý do khiến sản phẩm này được ưa chuộng như vậy? Hãy cùng Hupuna tìm hiểu về một số đặc điểm của hộp carton như nguyên liệu sản xuất, ưu điểm, nhược điểm,…

1.1. Nguyên liệu sản xuất hộp carton

Ngay từ tên gọi hộp carton, thùng carton đã cho thấy nguyên liệu chính để sản xuất ra sản phẩm này là giấy carton. Giấy carton còn được gọi là bìa carton, giấy bồi, bìa cứng,… là loại giấy nặng có độ cứng và độ dày khác nhau (tùy theo mục đích sử dụng), từ cấu tạo đơn giản là tạo thành bởi một tấm giấy cứng đến cấu tạo phức tạp bao gồm nhiều lớp (lớp giấy thường và lớp sóng).

Tùy vào mục đích và môi trường sử dụng các nhà sản xuất có thể điều chỉnh tỷ lệ các nguyên liệu sao cho phù hợp. Ở khu vực có nhiệt độ thường, hộp carton được tạo thành với tỷ lệ gồm 74% giấy, 22% polyethylene còn lại là 4% nhôm. Ở những khu vực có nhiệt độ thấp, thì tỷ lệ giấy được tăng lên tới 80%, còn lại là 20% polyethylene.

thùng carton giá rẻ, mua thùng carton

(thùng carton hupuna, hộp carton hupuna)

1.2. Ưu điểm của hộp carton

Không thể phủ nhận được việc hộp carton, thùng carton được ưa chuộng và sử dụng rộng rãi trong đời sống cũng như trong các ngành kinh doanh, sản xuất, vận chuyển,… là do những ưu điểm vượt trội của dòng sản phẩm này.

Chi phí sản xuất thấp: Giấy carton không yêu cầu quá cao về nguồn nguyên liệu sản xuất, có thể tận dụng những nguyên liệu, vật liệu thừa từ ngành công nghiệp gỗ với giá thành rất thấp. Mặt khác giấy carton còn là vật liệu có thể tái chế, sau thời gian sử dụng thùng carton đã cũ, hỏng,… có thể được các nhà sản xuất thu mua lại với giá thành thấp để tái chế thành giấy carton với vòng đời sử dụng mới mà vẫn đảm bảo chất lượng của sản phẩm.

Trọng lượng nhẹ, dễ tạo hình: Khác với các loại nguyên liệu như gỗ, nhựa,… thì thùng carton có trọng lượng nhẹ hơn (bởi cấu tạo rỗng), dễ gấp gọn (làm giảm đáng kể không gian mà chúng chiếm dụng) từ đó giúp người dùng dễ dàng hơn trong quá trình sử dụng, bảo quản cũng như di chuyển. Bên cạnh đó thì giấy carton là loại vật liệu rất dễ gập, cắt, uốn,… từ đó nhà sản xuất, người dùng có thể dễ dàng tạo hình cho sản phẩm.

Kiểu dáng, mẫu mã đa dạng: Sử dụng bao bì sản phẩm để tạo ấn tượng, gây lên sự chú ý của khách hàng là chiến lược marketing được hầu hết các doanh nghiệp sử dụng, chính vì vậy việc thiết kế bao bì đẹp, bắt mắt, ấn tượng rất được các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Thùng carton có bề mặt đẹp, phẳng, dễ in ấn,… là vị trí rất tốt để doanh nghiệp quảng bá cũng như đưa sản phẩm tiếp cận với khách hàng một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.

bán thùng carton, thùng carton hà nội

(thùng carton hupuna, hộp carton hupuna)

Thân thiện với môi trường: Được sản xuất từ giấy tái chế hoặc bột giấy, hộp carton có thể dễ dàng phân hủy trong môi trường tự nhiên. Không chỉ có thế, giấy có thể tái chế đến 6 lần trước khi hoàn toàn bị phân hủy. Vì vậy tái xử lý và sử dụng hộp carton tái chế là một cách hiệu quả để bảo vệ môi trường, hạn chế lượng rác thải vào lòng đất và nguồn nước. Sử dụng bao bì giấy vừa tiết kiệm chi phí, vừa nâng cao hình ảnh thân thiện của doanh nghiệp trong mắt người tiêu dùng, đồng thời cũng tạo thiện cảm với các tổ chức, cơ quan về môi trường.

1.3. Nhược điểm của thùng carton

Bên cạnh những ưu điểm vượt trội đã nêu ở trên, thùng carton cũng có một số nhược điểm không thể tránh khỏi. Những nhược điểm này bắt nguồn từ nguyên liệu chính của thùng carton được tạo thành từ giấy carton – giãn nở kém, dễ thấm nước, dễ rách, không chống cháy,… đặc biệt là chất lượng thùng carton sẽ giảm dần theo thời gian sử dụng (tuổi thọ không cao).

2. Cấu tạo, phân loại thùng carton

Thùng carton không được tạo nên từ một tấm giấy đặc mà có những khoảng trống ở giữa. Thay vì ghép những tấm giấy phẳng với nhau thì các nhà sản xuất đã ghép xen kẽ giữa những tấm giấy phẳng là lớp giấy tạo thành nếp sóng từ đó giúp cho khối lượng thùng carton có thể giảm đáng kể, đồng thời cũng tiết kiệm nguyên liệu mà vẫn đảm bảo được sự bền chắc, khả năng chịu lực của thùng carton.

các loại thùng carton, hộp carton dẹp

(thùng giấy hupuna, hộp giấy hupuna)

2.1. Phân loại lớp sóng của giấy carton

Trên thị trường hiện nay có 4 loại sóng chính để sản xuất giấy carton được chia thành: Sóng A, sóng B, sóng C và sóng E.

Sóng A: Độ cao sóng giấy 4,7 mm (dao động 4,2 – 4,7 mm), giấy carton sử dụng sóng A có khả năng chịu lực phân tán tốt trên toàn bề mặt tấm giấy. Đây là loại sóng chịu lực phân tán trên bề mặt tấm từ lắp tới đáy chắc chắn nhất trong 4 loại sóng. Khả năng chịu lực phân tán của sóng A cao hơn sóng B khoảng 25%, cao hơn sóng C khoảng 15%.

Sóng B: Độ cao sóng giấy 2,5 mm (dao động 2,2 – 2,8 mm), giấy carton sử dụng sóng B có khả năng chịu lực xuyên thủng cao. Sóng B là loại sóng được sử dụng rất phổ biến trong ngành sản xuất hộp carton hiện nay do loại sóng này giúp giấy carton có bề mặt phẳng, mịn (tốt hơn sóng A khoảng 50%, tốt hơn sóng C khoảng 25%).

Sóng C: Độ cao sóng giấy từ 3,2 – 3,8 mm, giấy carton sử dụng sóng C có khả năng chịu lực phân tán trên toàn bộ bề mặt tốt(kém hơn sóng A khoảng 15%), chịu lực xuyên thủng cao (kém hơn sóng B khoảng 25%).

sản xuất hộp carton, đặt hộp carton

(cấu trúc sóng giấy 3 lớp thùng carton, hộp carton)

Sóng E: Độ cao sóng giấy 1,5 mm (dao động 1,2 – 1,7 mm), thường được sử dụng cho hộp carton đựng các vật nhẹ hoặc dùng để gói đồ, sóng E thường là giấy màu trắng có nhiều màu sắc in bên ngoài.

2.2. Phân loại thùng carton dựa vào số lớp giấy

Dựa vào số lớp giấy (bao gồm số lớp sóng và số lớp tấm lót phẳng) mà chúng ta có thể phân loại thành giấy carton 2 lớp, 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp, 9 lớp.

Carton 2 lớp: Còn được gọi là sóng đơn, gồm có 1 lớp giấy tạo hình sóng ghép với 1 lớp giấy lót phẳng. Loại giấy carton này không dùng để sản xuất hộp carton, mà thường được sử dụng để bọc, chèn hoặc đệm các sản phẩm nội thất.

Carton 3 lớp: Cấu tạo gồm 1 lớp sóng định hình ở giữa được kẹp bởi 2 lớp giấy mặt phẳng. Loại giấy carton này thường được dùng để sản xuất hộp carton cho những loại hàng hóa có khối lượng nhỏ, gọn. Đây cũng là loại giấy carton được sử dụng phổ biến nhất trên thị trường hiện nay.

Carton 5 lớp: Cấu tạo gồm 2 lớp sóng định hình đặt xen kẽ với 3 lớp giấy phẳng. Loại giấy carton này cứng, chắc, có khả năng chịu lực tốt nên thường được sử dụng để sản xuất thùng carton cho các loại máy móc, hàng hóa có trọng lượng và kích thước lớn, vận chuyển đường dài, chịu va đập.

Carton 7 lớp: Cấu tạo gồm 3 lớp sóng định hình được đặt xen kẽ với 4 lớp giấy phẳng. Loại giấy carton này có khả năng chịu lực cực tốt (tốt hơn cả carton 5 lớp), nhưng giá thành sản xuất cũng rất cao nên không được sử dụng rộng rãi trên thị trường mà chỉ sử dụng trong một số ngành hàng xuất khẩu như gỗ, gốm, sứ, máy móc, thiết bị điện tử,… có khối lượng lớn, yêu cầu bảo quản cao.

thiết kế hộp carton, xưởng hộp carton

(cấu trúc sóng giấy, lớp giấy thùng carton, hộp carton)

2.3. Phân loại hộp carton theo hình thức in

Trên thị trường in ấn hiện nay có rất nhiều kỹ thuật in khác nhau, trong đó được sử dụng phổ biến nhất để in hộp carton gồm có 2 loại đó là in thường và in offset.

In thường: Hình in đơn giản, được in trực tiếp lên mặt hộp, chỉ in dưới 3 màu và không chồng lên nhau.

In offset: In trên 1 tờ giấy cán có thể in chi tiết, nhiều màu chồng lên nhau. In 1 lớp định lượng 300mg/m3 để đảm bảo chất lượng. In trên 3 lớp có thể giao động định lượng 200 mg/m3. Định lượng quyết định độ cứng. 3 loại giấy thông dụng: ivory, duplex, kraft.

2.4. Một số cách phân loại hộp carton khác

Ngoài 2 cách phân loại hộp carton dựa vào cấu tạo đã nêu ở trên chúng ta còn có thể dựa vào một số đặc điểm khác để phân loại hộp carton.

  • Phân loại theo mặt hộp carton: Mặt mộc, mặt nâu, mặt trắng,…
  • Phân loại hộp carton theo nắp: Nắp đối, nắp cài (nắp gài) và nắp rời (hộp âm dương), nắp đặc biệt,…

3. Địa chỉ in hộp carton, thùng carton uy tín, chất lượng

Hộp carton được coi là giải pháp đóng gói hàng đầu trong ngành sản xuất, vận tải hàng hóa. Hộp carton không chỉ bảo vệ tốt hàng hóa trong quá trình vận chuyển, cất giữ,… mà còn giúp doanh nghiệp quảng bá sản phẩm cực kỳ hiệu quả. Với một bao bì sản phẩm đẹp sẽ giúp khách hàng nhận diện thương hiệu tốt hơn, tạo ấn tượng, dễ đi vào tâm trí người tiêu dùng.

Công ty cổ phần Hupuna Group là doanh nghiệp chuyên sản xuất, in ấn, thiết kế, tư vấn thiết kế hộp carton, thùng carton hàng đầu miền Bắc. Hupuna nhận các đơn hàng từ nhỏ nhất đến lớn nhất với giá cả ưu đãi, chế độ hậu mãi hấp dẫn,…

hộp hupuna, hộp giấy hupuna, hộp carton hupuna

(Công ty cổ phần Hupuna Group, nhà máy sản xuất công ty cổ phần Hupuna)

Hupuna với hệ thống xưởng in lớn, máy móc hiện đại đáp ứng tốt các đơn hàng với số lượng lớn, giấy in cao cấp, sản phẩm được in ấn màu sắc rõ ràng, họa tiết sắc nét đảm bảo tiêu chuẩn về kỹ thuật cũng như mỹ thuật, luôn mang tới sự hài lòng cho khách hàng.

Nếu quý khách có nhu cầu về các dịch vụ in ấn – thiết kế bao bì, hộp carton, thùng carton, màng bọc xốp nổ, băng dính,… xin vui lòng liên hệ hotline 0889.363.889 để được tư vấn hoặc truy cập website https://hupuna.com/ để biết thêm thông tin chi tiết.